*
  
*
*
*
Login 
   Register 

                                                                                      Gröndal den 4 oktober 2004

 

 

 

 

 

Vänner,

 

 

 

Framtiden och möjligheterna förändras och vi med den. I vår strävan att satsa och fokusera helt och hållet på Key Concept, genomför Syntax Data AB en omorganisation som berör er. Den satsning som vi genomfört sedan 2001 börjar nu ge frukt och det kommer att krävas en 100% fokusering i vår strävan att vara marknadsledande inom säkerhetsområdet och framförallt incidenthantering. För att möjliggöra denna satsning och fokusering har vi beslutat att dela på oss när det gäller Tekniksidan och resterande företag. Tekniksidan med Johan Benteryd och Christer Sandström startar ett eget bolag från och med den 1 oktober där alla de tjänster som ni nyttjat, kommer att fortsättningsvis supportas. De avtal som ni i dag har med oss, lyfts automatiskt över till dem under namnet AB Startkapitalet 3706 u.ä.t Bentab IT AB.

 

Vi tackar för ett gott samarbete under många år och hoppas att ni har förståelse för den omstrukturering som genomförs. Framförallt så kommer det inte att vara någon skillnad för er då de flesta av er redan nyttjar Johan och Christer. Johan och Christer nås på samma mobilnummer som tidigare.

Johan 070 – 581 76 60

Christer 070 – 581 00 02

 

Tveka inte att ringa om frågor eller oklarheter uppstår och vi skall hjälpa er så gott vi kan.

 

Lycka till!

 

 

Roger Ydstie                                             Johan Benteryd

 

Omicron Syntax Data AB´                         Bentab IT AB

                                                                 Org 556666-5294

 

 Copyright 2004 Bentab IT AB